Isıtıcılar  
  Vantilatörler
  ALF Vantilatörler
  Micatronic Isıtıcılar  
  Star Isıtıcılar  
  Basic Isıtıcı    
  Fanlı Isıtıcı    
  Pratik Isıtıcı    
  Karbon Black    
  Convector Isıtıcı    
  Ayak Isıtıcı    
  Hava Temizleyici
  Honeywell Serinletici

İletişim Formu

Biz Sizi Arayalım

Ödeme Seçenekleri

» Gizlilik
» Sıkça Sorulan Sorular
» Ödeme ve Teslimat
» İptal ve İade
» Garanti Koşulları
» Satış Sözleşmesi
» UFO Isıtıcı Özellikleri
» Nerelerde Kullanılır?
» Haberler ve Duyurular
» UFO Seçimi
» Elektrik Tüketimi
» Kullanım Kılavuzları
» UFO Açık Hava alanı
» Reklam Filmleri
» Cihaz Sorgulama
» Isıtma Sistemleri
» Diğer Isıtıcılar
» Isıtıcı Modelleri
» Aksesuar ve Yedek Parça
» Kampanyalar
» Yetikili Servisleri
» ALF Vantilatörler


 Isıtma sistemleri

XIX. yy’ın başlarına kadar evler şöminelerle ya da sobalarla ısıtılıyor, oda sıcaklığı, şömineye daha çok odun ya da kömür atılarak denetleniyordu; buna karşılık insanlar, kişisel seçimlerine uygun olarak, ısı kaynağına yaklaşabiliyor ya da kaynaktan uzaklaşabiliyorlardı. Isı üretiminin denetimsiz ve eşitsiz olmasının yanı sıra, şömineler ya da sobalar duman ve kül de üretiyordu; ayrıca, çok yer kaplayan yakıtın depolanması için ayrı bir alan gerekiyordu. Yeni ısıtma sistemlerinde yeni enerji kaynakları (petrol, gaz, elektrik ve güneş enerjisi) kullanılarak bu olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Modern sistemlerin önemli bir özelliği, yakıtın belirli bir yerde yakılmasıyla oluşan ısının buhar, su ya da hava gibi bir ortam kullanılarak başka bir yere taşınabilmesidir.


Hava püskürtmeli sistemler:


Hava püskürtmeli sistemlerde, ısıtılan hava doğrudan odaya üflenir. Isı kaynağı olarak akaryakıt, gaz ya da elektrik fırını kullanılabilir; ticari uygulamalardaysa sıcak su (ya da buhar) boruları kullanılır. Fan aracılığıyla bir ısı değiştiriciye yönlendiren hava, kanallardan geçerek, ısıtılacak alanlara dağıtılır. Geri dönen hava odadan alınarak dış havayla karıştırılır, süzgeçten geçirilir ve yeniden fırına gönderilir. Sistem bir termostatla denetlenir. Hava püskürtmeli sistemlerin birçok üstünlüğü vardır: Ilk kuruluş masrafları azdır, havalandırma sağlanır; sıcaklık ve nem kolayca denetlenir; süzgeçler tozu ve kiri aşağı yukarı bütünüyle yok eder; çirkin görünüşlü radyatörlerin yerine ayrı ayrı kafesler ya da ızgaralar kullanılabilir ve bir iklimleme sisteminde (klima aygıtında) kanallardan da yararlanılabilir. Olumsuzlukları arasındaysa şunlar sayılabilir:
Kanallar için duvar ve tavan alanı gereklidir; aşırı yüksek hızda hava gürültü yapabilir ve dağıtıcıların çevresinde kir birikimine neden olabilir; tavan ya da yüksek duvar çıkışları, ısınan havanın tavanda birikmesine ve taban alanının.soğuk olmasına yol açabilir.


Radyan ısıtma:


Hidronik (akışkan kullanan) sistemlerde sıcak su, sıcak hava ya da buhar, radyatörlerle ya da tabana, tavana, duvarlara gizlenmiş borularla (ya da odadaki özel panellerle) dolaştırılır. Bu yönteme ‘radyan (ışınır) ısıtma” adı verilmesinin nedeni, ısının en büyük bölümünün, ısıtılan panellerden odanın havasına ışınımla (radyasyon) iletilmesidir. Yöntemin verimli uygulamalarından biri, oda tavanının sıvası içine yerleştirilmiş teller ya da kablolarla sağlanan elektrikli tavan ısıtmasıdır.
Radyan ısıtma, odada algılanabilir bir hava hareketine yol açmaksızın işlev görür. Isıtma birimleri, hiçbir hareketli parça içermez ve oda alanının dışına gizlenmiştir; bölmelerin ya da mobilyaların yerleştirilmesini engelleyecek hiçbir ızgara ya da radyatör yoktur. Odaya hava üflenmesi gerekmediği için, kir ve toz birikimi olmaz. Ama sistemin birçok olumsuz yanı da vardır: Paneller yavaş ısınıp yavaş soğudukları için, hızlı dış sıcaklık değişiklikleri olduğunda, elverişli sıcaklık koşullarının sürdürülmesi güçleşir; insanın rahatlığı için çok gerekli olan havalandırmanın, ayrı bir sistemle sağlanması gerekir; radyan paneller ile geniş camlar arasında eşgüdüm sağlamak güç olabilir. Ayrıca, elektrikli tavan ısıtması dışında, radyan sistemlerin kuruluş maliyeti yüksektir.


Elektrikli ısıtma:


İster taşınabilir, ister sabit olsun, elektrikli ısıtma aygıtlarının, sıcak hava ve sıcak su sistemlerine göre bazı üstünlükleri vardır: Boru ya da yakıt depolama yeri gerektirmedikleri için, ilk kuruluş maliyetleri düşüktür; kısa sürede temiz ısı sağlarlar ve ayrı ayrı odalara göre kolayca ayarlanabilirler. Bu üstünlüklerine karşılık, elektrikli ısıtma pahalıdır; bazı yerlerde işletme giderleri, akaryakıtla ya da gazla ısıtmanın birkaç katına çıkabilir.


Güneş enerjisiyle ısıtma:


Güneş kolektörü panellerini ve sıcak su depolama sistemlerini bazı yörelerde ekonomik olarak kullanma olanağı vardır. Sözgelimi Israil’de, evlerin sıcak su gereksiniminin büyük bölümü bu yolla karşılanmaktadır. Ama bu sistemler, güneş enerjisini ancak havanın açık olduğu günlerde toplayabildiği için, bulutlu iklim kuşaklarında ya da kış günlerinin çok kısa olduğu yerlerde bulunan evler için ek bir enerji kaynağı da gereklidir.


Isı ve Isı İletimi


Eski dönemlerde ısının bir madde olduğu düşünülüyor, sıcak bir nesne daha soğuk bir nesneyle temas ettirildiğinde, “flojiston” denilen görünmez bir öğenin soğuk nesneye girerek onu ısıttığına inanılıyordu. Günümüzdeyse, ısının bir enerji biçimi olduğu bilinmektedir. Kinetik madde kuramına göre, ısı, bütün maddeleri oluşturan atomların ve moleküllerin sürekli hareketinin ve titreşiminin sonucudur. Sıcaklıkları farklı olan nesneler arasında ısı aktarımı, sıcak nesnenin parçacıklarının ortalama hareketinde azalma, daha soğuk nesnenin parçacıklarının ortalama hareketindeyse artma olmasını gerektirir.


Soğuk, ısının olmamasıdır. Olabilecek en düşük sıcaklık, mutlak sıfır denilen -273,15 °C’tır. Bu sıcaklıkta bütün molekül hareketleri durur. Mutlak sıfıra derecenin birkaç milyonda biri kadar yaklaşan sıcaklıklar elde edilmiş olmasına karşın, mutlak sıfıra ulaşmak olanaksızdır.


Isı niceliksel olarak ölçülebilir. Başlıca ısı birimleri kalori(cal) ya da İngiliz ısı birimidir(BTU). Sıcaklık, ısı şiddetinin ölçümüdür; ama bu, sıcaklığı yüksek olan bir nesnenin ısı içeriğinin, sıcaklığı daha düşük olan bir nesnenin ısı içeriğinden her zaman mutlaka fazla olacağı anlamına gelmez. Nesnelerin içerdikleri ısı enerjisi miktarını, o nesnelerin sıcaklıklarının yanı sıra, büyüklükleri ya yapıldıkları maddeler de belirler. Isı enerjisi doğal olarak tek yönde, yani sıcak nesnelerden daha soğuk nesnelere doğru akar. Isı aktarımının bu doğal yönünü tersine çevirmek için, özel yapılmış aygıtlar gereklidir.
Isı aktarımı:


Isı aktarımı terimi, maddedeki ısı enerjisinin sıcaklık farkları nedeniyle akışı anlamına gelir. Isı, ister molekül hareketi, ister elektromagnetik ışıma biçiminde olsun, bir cisimden öbürüne akarken, ısı aktarımına ilişkin belirli doğa yasalarına uyar. Bu akış, iletim, taşınım ya da ışınım yoluyla olur. Termodinamik bilimi, ısı akışı oranı ile sıcaklık farkları ve maddi özellikler arasında ilişki kurar. Enerji kullanan herhangi bir aygıtın verimli çalışması, bazı ısı aktarımı oranlarının azaltılması- na, bazılarının da artırılmasına dayanabilir. Sözgelimi, evde kullanılan bir ısıtma sistemi, yapının duvarlarından olan ısı yitimi en aza indirildiği ve yanan yakıttan eve ısı aktarımı oranı en yükseğe çıkarıldığı zaman, en verimli biçimde çalışır.


İletim:


İletimle ısı aktarımı, maddedeki ısı enerjisinin molekül çarpışmalarıyla akmasıdır. Sözgelimi, bir metal çubuğun bir ucu aleve tutulursa, ısı çubuk boyunca iletilir. Bu iletimi, çubuğun kızgın ucundaki metal moleküllerinin uyarılması ya da titreşimlerinin artması başlatır. Uyarılan moleküller başka moleküllerle çarpışarak onları da uyarır. Bu süreç, ısı enerjisini çubuk boyunca geçirir ve çubuğun iki ucu arasındaki sıcaklık farkı korunduğu sürece devam eder.


Taşınım:


İletimin, enerjinin mikroskobik ölçekte ya da atom ölçeğinde aktarılmasından oluşmasına karşılık, taşınımla ısı aktarımı, büyük miktarlardaki maddenin hareketinden ileri gelir. Isı enerjisi aldıklarında önemli ölçüde genleşebilen ve madde akışı akıntıları oluşturabilen gazlarda ve akışkanlarda, taşınım olayı önemlidir. Sözgelimi, sobanın üstünde ısıtılan bir tencerede, suda taşınımla ısı aktarımı oluşur. Tencerenin dibindeki su, iletim yoluyla tencereden ısı enerjisi alır. Sonra, bu bölgedeki su, ısıl genleşme geçirerek, çevredeki daha yoğun su tarafından yukarı doğru kaldırılır. Daha hafif olan su, bu taşınım süreciyle, ısı enerjisini tencerenin her yanına taşır.


Işınım:


Işınımla ısı aktarımı, ısı enerjisinin elektromagnetik dalgalarla akışından oluşur. Bu yolla, boşlukta bile ısı aktarımı gerçekleştirilebilir. (Bu nedenle, ışınım, iletimden ve taşımından temelde farklıdır: Maddenin varlığına bağımlı değildir.) Enerjinin kaynağı, enerjiyi alan


 
 
 
 
Ana Sayfa | Isıtıcı | Star Isıtıcılar | Ayak Isıtıcı | Hava Temizleyici | Vantilatör | UFO Satış Noktaları | Forum | Hakkımızda | Gizlilik Politikası | İletişim
 ufosatis.com UFO Yetkili E-Satış bayisidir. Sitemizden satın aldığınız UFO markalı ürünler %100 orijinal olup, garantilidir.
© Copyright 2017 UFO Satış Noktası. Tüm Hakları Saklıdır.